wizytówka stron

szukaj stron WWWFundusze unijne

strony eu

rejestracja stron » Fundusze unijne

stron: 1 z 3  [1,2,3]  następna »

stron 21

Eurobiuro
Eurobiuro

adres: http://www.eurobiuro.pl

tytuł: Eurobiuro

opis: Doradztwo finansowe, fundusze pomocowe Unii Europejskiej, wnioski unijne i kredytowe, wdrażanie norm ISO, szkolenia.

 

spin.doc
spin.doc

adres: http://www.spindoc.pl

tytuł: spin.doc

opis: Doradztwo w zakresie wykorzystania źródeł współfinansowania rozwoju MSP oraz NGO. Kalendarz terminów składania wniosków.

 

Zaga
Zaga

adres: http://www.zaga.pl

tytuł: Zaga

opis: Pozyskiwanie dotacji z funduszy Unii Europejskiej; sporządzanie dokumentacji, analizy ekonomiczno-finansowe, biznes plany, wnioski kredytowe

 

Via.Mar Sp. z o.o.
Via.Mar Sp. z o.o.

adres: http://konsulting.viamar.pl

tytuł: Via.Mar Sp. z o.o.

opis: Usługi doradcze w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi.

 

Stowarzyszenie Wspierania Nauki i Przedsiębiorczości
Stowarzyszenie Wspierania Nauki i Przedsiębiorczości

adres: http://www.swnip.tfirma.pl

tytuł: Stowarzyszenie Wspierania Nauki i Przedsiębiorczości

opis: Pomoc w przygotowywaniu wniosków o dotacje UE, szkolenia. Grudziądz

 

Omega Consulting
Omega Consulting

adres: http://www.omega-consulting.pl

tytuł: Omega Consulting

opis: Fundusze pomocowe UE: PHARE i fundusze strukturalne; controlling

 

Euro-Wir
Euro-Wir

adres: http://www.euro-wir.kalcyt.pl

tytuł: Euro-Wir

opis: Doradztwo dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw; szkolenia z zakresu funduszy strukturalnych, przygotowanie wniosków o dotację, biznes-planu i studium wykonalności.

 

Środowisko i Rozwój s.c.
Środowisko i Rozwój s.c.

adres: http://www.envidevelop.pl

tytuł: Środowisko i Rozwój s.c.

opis: Doradztwo w zakresie funduszy PHARE oraz SAPARD. Przygotowywanie wniosków i dokumentacji, szkolenia.

 

Invent
Invent

adres: http://www.invent.com.pl

tytuł: Invent

opis: Fundusze europejskie, szkolenia, doradztwo.

 

QConsultant
QConsultant

adres: http://www.qconsultant.com.pl

tytuł: QConsultant

opis: Kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania środków pomocowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, budżetu państwa i innych źródeł.

 

Szukaj Fundusze unijne w zasobach serwisu rejestracjastron.eu

stronywww.eu